Servis, montáž a revize požárních ucpávek

Požární ucpávky se instalují nejčastěji v obytných budovách a průmyslových halách, aby při případném požáru zamezily jeho šíření z jednoho požárního úseku na druhý.

Montáže ucpávek se provádějí u prostupů kabeláží, trubek kovových i plastových a různých spár.

K odborné montáži ucpávek a dotěsnění požárních uzávěrů používáme atestované výrobky společnosti Intumex a Promat.

Jedná se o různé druhy tmelů, nátěrů, napěňovacích pásků, manžet, bloků a sáčků.

Montáž a revizi provádí zaškolený pracovník s certifikátem.

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. věnovaná požárně bezpečnostním zařízením v §6 a v §10 a zejména v §7 ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti těchto požárně bezpečnostních zařízení.

Součástí kontroly je vystavení příslušné revizní zprávy.

image1Intumex® RS10

Protipožární manžeta Intumex® RS10 je určena pro těsnění běžného plastového potrubí z PVC, PP, PE, ale i tlakového potrubí a kabelových svazků. Skládá se z lakovaného nerezového obalu, který je vyplněn protipožárním laminátem Intumex® L. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro nasazenou nebo vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex®.


image2Intumex® WRAP

Protipožární zpěňující pás se používá pro utěsnění prostupů kovových potrubí v PU izolaci a plastových potrubí. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex®.

 

 

image3Intumex® MG

Univerzální protipožární jednosložkový tmel expandující pod vysokým tlakem, který se používá pro těsnění kabelových svazků a prostupů plastových potrubí. Je přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami.

 

 
image4

Intumex® AN

Bílý protipožární jednosložkový akrylový tmel určený pro interiéry. Je vhodný pro těsnění spár a používá se pro opravy měkkých ucpávek Intumex®

 

 

image5Intumex® A

Protipožární jednosložkový endotermní akrylový nátěr odolný vůči rázové vlhkosti. Po vyschnutí vytváří l exibilní, kouřotěsnou vrstvu podporující dilataci zatěsněných instalací a spár.

 

 

image6

Intumex® L, L-HP, LX

Intumescentní protipožární laminát, použitelný pro utěsnění spár u požárních uzávěrů, protipožárních klapek, plastového potrubí a stavebních spár. Expandovaný laminát Intumex® L vytváří stabilní, pevnou, ohni odolnou krustu bránící šíření plamene, kouře a horkých plynů

 

  

image7Intumex® CSP

Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr. Vzhledem ke zpěňujícím vlastnostem dokonale chrání před prostupujícím kouřem a plamenem. Je dobře zpracovatelný, rychle aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech.

 

 

image8Intumex® FB

Protipožární trvale pružný intumescentní blok o rozměru 200 mm x 120 mm x 60 mm (d x š x t). Je vhodný pro suchou a rychlou montáž.

 

 

image9Intumex® PS

Protipožární sáček na grai tové bázi. Umožňuje rychlé a bezprašné zatěsnění prostupujících instalací. Již použité sáčky se dají opětovně využít

 

 

Copyright 2008-2012 HASKOP Servis, montáž a revize požárních ucpávek. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons