Revize a servis HP

Revize všech schválených typů přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, provádění výchozích revizí ke kolaudacím.  Údržba (tlakové zkoušky) a opravy všech výrobců hasicích přístrojů, poskytujících na našem území autorizovaný servis. Vypracování písemné revizní zprávy z každé revize.

Revize by měla být provedena dle vyhlášky každý rok.

Hasicí přístroje, jejichž náplní (hasivem) je voda s přísadami (mrazuvzdornou, smáčedlem příp. pěnidlem), musí podle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky absolvovat dílenský servis (údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí každých 5 let.

Revizní technik provádí kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka a určuje, který přístroj se musí odeslat na pravidelnou tlakovou zkoušku nebo opravu. Hasicí přístroje jsou pak v našem servisním oddělení odborně opraveny dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Ceníky

 

Hasicí přístroj práš...
Hasicí přístroj práš...
Hasicí přístroj práš...
Hasicí přístroj práš...
Hasicí přístroj práš...
Hasicí přístroj sněh...
Hasicí přístroj sněh...
Hasicí přístroj sněh...
Hasicí přístroj sněh...
Hasicí přístroj vodn...
Hasicí přístroj vodn...
Hasicí přístroj vodn...

Copyright 2008-2012 HASKOP Revize a servis HP. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons