Revize a servis hydrantů

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §7 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Naši revizní technici jsou proškoleni a vlastní oprávnění ke kontrole průtokových a tlakových parametrů hadicových systémů, a to buď stálotvarých nebo se sploštitelnou hadicí dle norem ČSN 730873, ČSN EN 671÷673.

Měření průtokových a tlakových parametrů hydrantových systémů (pro V = 0,8m/s) jsme schopni provádět pomocí moderního digitálního přístroje.

Uvedená norma ČSN EN 671 až 673 předepisuje provést každých 5 let revizi a údržbu hadic spočívající v tlakové zkoušce na nejvyšší pracovní tlak. U převážné většiny používaných hadic se jedná o tlak 12 barů.

Copyright 2008-2012 HASKOP Revize a servis hydrantů. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons